Chiudi

Calendario Corsi

 • tutti
 • B WORKOUT
 • BJJ OPEN TATAMI
 • BODY BEAST - Funcional Training
 • BODY CROSS Jack's Wood
 • BRAZILIAN JIU-JITSU
 • CARDIO & CORE
 • EASY FIT for TEEN
 • GINNASTICA DOLCE
 • NTC NIKE Training
 • PILATES
 • Special Class
 • TOTAL BODY
 • TOTAL BODY e BALANCE
 • WO-YO Between workout e Yoga
 • WO-YO Hatha Yoga Stability e Strenght
# Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato
09:00
09:30
10:00 GINNASTICA DOLCE
GINNASTICA DOLCE
GINNASTICA DOLCE
10:30 Special Class
11:00 BJJ OPEN TATAMI
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30 CARDIO & CORE
TOTAL BODY e BALANCE
BODY BEAST - Funcional Training
WO-YO Between workout e Yoga
NTC NIKE Training
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00 EASY FIT for TEEN
EASY FIT for TEEN
18:30 PILATES
TOTAL BODY
WO-YO Hatha Yoga Stability e Strenght
B WORKOUT
19:00 NTC NIKE Training
19:30 BODY CROSS Jack's Wood
BODY BEAST - Funcional Training
BODY CROSS Jack's Wood
NTC NIKE Training
20:00 BRAZILIAN JIU-JITSU
BRAZILIAN JIU-JITSU
20:30
21:00
21:30
# Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30 B WORKOUT
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
# Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00 BJJ OPEN TATAMI
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
# Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30 BODY BEAST - Funcional Training
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30 BODY BEAST - Funcional Training
20:00
20:30
21:00
21:30
# Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30 BODY CROSS Jack's Wood BODY CROSS Jack's Wood
20:00
20:30
21:00
21:30
# Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30